Kiek ilgai galima saugoti maistą šaldytuve?

Ant pakuotės užrašyta galiojimo data yra teisinis dalykas. Maisto prekės gamintojas, užrašydamas galiojimo datą, nurodo, iki kurios dienos atsako už to maisto produkto kokybės rodiklius. Galiojimo laikas baigiasi ant pakuotės nurodytos dienos 24 valandą. Maisto prekės tinkamumo vartoti terminas paprastai yra nustatomas taip, kad produktas būtų saugus dar trečdalį visos jo galiojimo trukmės . Tai yra šis laikotarpis yra laikas nnuo pagaminimo ir paskutinės galiojimo datos. Pavyzdžiui, jei produktas galioja savaitę, tai pasibaigus nurodytam galiojimo terminui, jis turėtų nesugesti dar bent dvi dienas, jei 15 dienų – dar apie 5 dienas. Atidarius maisto produkto pakuotę, šį maistą būtina suvalgyti per 48 valandas. Pačių namuoseDaugiau … Daugiau skaitykite